BMW M3 VS. M-Benz A45 AMG VS. CLA45 AMG直線挑戰賽

wjoif35t64 

M3,A45 AMG,CLA45 AMG都是各自品牌車迷心目中的良駒,而這三款車在同一個場地比賽直線加速時誰又會是冠軍呢???

一般來講是馬力較大的較吃香。

 

 

 

 

Tags: , , , , , , ,
回到頂端