VVT可變汽門正時是什麼?

相信大家都常看到、許多車款都會強調自家引擎導入VVT可變汽門正時技術,那究竟這個Variable Valve Timing是怎樣運作的呢?

 

 

 

Scroll to Top