WRC新戰駒,i20 WRC著迷彩服狂奔芬蘭

WRC明年又要增添一名新戰力,Hyundai i20 WRC。最近i20 WRC也在芬蘭加緊測試中,看看影片中他身著偽裝物狂奔的樣子也頗威的。

[Source: autoblog]

Scroll to Top