Type to search

說到甩尾、讓Fifth Gear來幫大家上課~

相信許多車迷對於英國汽車節目Fifth Gear的Tiff Needell都有印象,而他的駕駛風格就是用力的讓車尾不安分,而這次他也找來知名拉力車手Mark Higgins來幫大家上課囉!

 

 

 

標籤: