KRV vs. DRG vs. FORCE 2.0三車動力實測:馬力機見真章!扭、馬力曲線全解析

速克達機種在2021年進入了大水冷時代,各廠150c.c.以上車款,更是在這兩年中不斷推陳出新,其中討論度又以六期換七期動力更強的DRG R-edition、經 …

KRV vs. DRG vs. FORCE 2.0三車動力實測:馬力機見真章!扭、馬力曲線全解析 繼續閱讀 »