Daihatsu子公司推出UFC Crossover概念車參加印尼車展

Daihatsu在印尼的子公司Astra Daihatsu Motor (ADM),最近準備在印尼Jakarta的第20屆「印度尼西亞國際車展」上,推出一部概念 …

Daihatsu子公司推出UFC Crossover概念車參加印尼車展 繼續閱讀 »