2020 TSR 機車錦標賽第三站 Gogoro 再創佳績 Gogoro S3 勇奪電動機車統規賽囊括冠亞軍

2020 TSR 電動機車統規賽第三站於昨日 (28) 台南安定賽車場圓滿落幕,總計有 17 名賽車同好一起參與,也是首次 Gogoro 廠隊使用甫發表的 Go …

2020 TSR 機車錦標賽第三站 Gogoro 再創佳績 Gogoro S3 勇奪電動機車統規賽囊括冠亞軍 繼續閱讀 »